Badania szkodliwości neonikotynoidów dla pszczół wskazują, że może być ona zależna od środowiska

PszczołaPrzeprowadzone na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech eksperymentalne badania szkodliwości neonikotynoidów dla trzech gatunków owadów zapylających wskazują, że spadek żywotności pszczelich rojów może być zależny nie tylko od ekspozycji na działanie neonikotynoidów, ale również od niwelujących to oddziaływanie uwarunkowań środowiskowych.

Ze względu na szkodliwość neonikotynoidów dla owadów zapylających w 2013 roku na terenie Unii Europejskiej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wprowadził zakaz ich używania. Rok później niemiecka firma Bayer AG wraz ze szwajcarską firmą Syngenta zwróciły się do brytyjskiego Centre for Ecology & Hydrology o przeprowadzenie badan nad oddziaływaniem produkowanych przez nie neonikotynoidów: klotianidyny i tiametoksamu na owady zapylające. Firmy zainwestowały 3 miliony dolarów w badania, które prowadzone były w 33 miejscach na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Rezultaty przedstawione zostały w czasopiśmie Science. Zauważono, że zarówno na Węgrzech jak i w Wielkiej Brytanii spadała liczba pszczelich rojów poddawanych ekspozycji na badane substancje. Jednakże w Niemczech nie zauważono negatywnego oddziaływania w badanym okresie. Przedstawiciele zlecających badania firm, powołując się na wyniki badań, domagają się zniesienia moratorium na produkowane przez nich insektycydy, argumentując, że wyniki badań nie wskazują jednoznacznie na szkodliwość neonikotynoidów. Przedstawiciele nauki argumentują, że w niektórych miejscach stosowanie tych substancji może znacząco redukować populacje owadów zapylających, a wyniki badań stawiają kolejne pytania o oddziaływania ekologiczne. Zaobserwowano m.in., że w Niemczech pozytywne radzenie sobie z neonikotynoidami mogło być spowodowane mniej rozpowszechnionymi chorobami wśród pszczół lub częściej występującymi kwitnącymi dzikimi roślinami przy polach uprawnych, co pozwalało pszczołom zredukować ekspozycję na badane substancje. Do kwestii tych odnosili się także przedstawiciele producentów rolnych i politycy, w większym stopniu obawiając się spadków plonów wynikających z przedłużenia moratorium, niż możliwego spadku populacji pszczół. Marian Sikora reprezentujący Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, stwierdził na spotkaniu COPA COGECA w Brukseli prowadzonym przez Czesława Siekierskiego, że potrzebna jest równowaga pomiędzy działaniami na rzecz ochrony środowiska i produktywności rolnictwa w działaniu Komisji Europejskiej.
Neonikotynoidy zaczęto stosować w rolnictwie, aby skuteczniej radzić sobie z owadami szkodzącymi uprawom, a przez to także redukować uzywanie innych pestycydów, które mogłyby mieć gorszy wpływ na środowisko.
Autorzy, Źródło: Wikinews
na licencji CC-BY 2.5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *